Siirry sisältöön

Luonnontiedelinja

Tampereen klassillisen lukion luonnontiedepainotus pohjautuu biologiaan, kemiaan, fysiikkaan, biokemiaan, bioteknologiaan ja ympäristötieteisiin. Kursseilla luodaan myös yhtymäkohtia terveystietoon, yhteiskuntaoppiin, maantieteeseen ja filosofiaan. Useat koulukohtaiset kurssit ovat monitieteellisiä eli ainerajat ylittäviä. Niissä luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä pyritään tutkimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti eri näkökulmista tarkastellen.

Luonnontiedelinjalla opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen kautta lainalaisuuksien oivaltaminen. Yhdessä tekeminen ja uudet työtavat tarjoavat ainutkertaisia oppimiskokemuksia.

Luonnontiedelinjalle on myönnetty valtakunnallisen erityisen tehtävän asema syksyllä 2017. Erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Muutos koskee syksyllä 2018 aloittavia opiskelijoita.

Luonnontiedelinjan opiskelijoiden lukion oppimäärään sisältyy vähintään 12 kurssia lukion erityisen tehtävän mukaisista oppiaineista (biologia, fysiikka ja kemia). Näihin kursseihin ei lueta valtakunnallisia pakollisia kursseja, vaan niiden tulee olla valtakunnallisia tai koulukohtaisia syventäviä kursseja. Toisaalta luonnontiedelinjan opiskelija voi jättää opinto-ohjelmastaan pois enintään kahdeksan muun aineen pakollista kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista. Ilmoitus poisjätettävistä kursseista tehdään abivuonna.

Yhteensä 1,5 luonnontiedepainotuksen johdantokurssin lisäksi pitää siis valita vähintään 5 luonnontiedelinjan kurssia, joista yhden on oltava jokin seuraavan listan kurssi:

  • luonnontieteen tutkimuskurssi FY18, KE11, BI15
  • FY20, KE13, KE19, BI11

Lisäksi yhden kurssin olisi oltava ulkopuolisen tahon kanssa yhteistyössä järjestettävä kurssi,

  • FY20, KE13, KE19, FY19, BI16, KE12
  • tai jokin muu koulun hyväksymä luonnontiedealan kurssi