Siirry sisältöön

Opiskelu luonnontiedelinjalla

Luonnontiedelinjalla opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen kautta lainalaisuuksien oivaltaminen. Yhdessä tekeminen ja uudet työtavat tarjoavat ainutkertaisia oppimiskokemuksia.

Laaja yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustumaan uusimpiin alan saavutuksiin. Yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa täydentää osaltaan luonnontieteiden kokonaiskuvaa. Opiskelu luonnontiedelinjalla antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin biologian, kemian, biokemian, biotekniikan, ympäristötieteiden, lääketieteiden, fysiikan ja tekniikan koulutusaloilla. Lukiomme laaja kielitarjonta mahdollistaa sen, että monet luonnontiedelinjan opiskelijat lukevat monipuolisesti kieliä. Luonnontiedelinjan opinnot yhdessä kielten opiskelun kanssa alentavat merkittävästi kynnystä hakeutua opiskelemaan ulkomaille.

Luonnontiedelinjan opiskelijat saavat luonnontieteen opinnoista erillisen todistuksen. Todistuksen edellytyksenä ovat johtokurssit biologiassa, fysiikassa ja kemiassa (yht. 1,5 kurssia), tutkimuskurssi sekä vähintään 3 vapaasti valittavaa luonnontiedelinjan erikoiskurssia.

Kurssi Laajuus kursseina
BI9 Biologian johdantokurssi 0,5
KE8 Kemian johdantokurssi 0,5
FY11 Fysiikan johdantokurssi 0,5
BI15/KE11/FY18 Tutkimuskurssi 1
Luonnontiedepainotuksen muut kurssit 3