Siirry sisältöön

Opiskelijalle

Opiskelijan opas 2020-2021

Tampereen klassillinen lukio painottaa laaja-alaisen sivistyksen merkitystä. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimmat hyvät valmiudet ylioppilastutkintoa ja sen jälkeisiä jatko-opintoja ajatellen. Samalla opiskelijalle varmistetaan riittävä tiedollinen taso toimia aktiivisena ja kriittisenä kansalaisena.

Perinteitä ja uudistuksia

Tampereen klassillisella lukiolla on pitkät perinteet. Lukiomme aloitti toimintansa jo vuonna 1901, ja vanha arvokas koulurakennus valmistui Tuomiokirkon viereen vuonna 1907. Vuonna 2016 valmistunut yhdysrakennys liittää yhteen Päärakennuksen ja 1968 valmistuneen Rongansiiven. Arkikielessä tamperelaiset käyttävät lukiostamme vuosikymmenten aikana vakiintunutta nimeä Clasu. Koulumme sijainti aivan Tampereen ydinkeskustassa tarjoaa hyvät kulkuyhteydet opiskelijoille. Syksyllä 2013 aloittanut luonnontiedelinja antaa Pirkanmaalla asuville nuorille poikkeuksellisen upeat puitteet opiskella luonnontieteitä lukioaikana. Luonnontiedelinjalle on myönnetty valtakunnallisen erityisen tehtävän asema syksyllä 2017. Erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. Muutos koskee syksyllä 2018 aloittavia opiskelijoita.

Tuntijakokokeilu

Tampereen klassillinen lukio on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa. Kokeilu kohdentuu lukion 1.8.2016 ja 1.8.2017 aloittaviin nuoriin. He voivat itse valita, opiskelevatko he kokeilussa olevan tuntijaon vai lukuvuoden 2016-2017 alussa voimaan astuneen tuntijaon mukaan. Kokeilun valinnaisuus koskee reaaliaineita, jotka on jaettu kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin (biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto) sekä humanistis-yhteiskunnallisiin (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia). Näiden oppiaineryhmien sisältä opiskelija saa valita suorittamansa kurssit vapaasti, kunhan riittävä määrä kummankin ainekorin kursseja tulee suoritettua.

Kielten opiskelu

Vieraiden kielten tarjonta on lukiossamme laaja. Koska useimmat opiskelijoistamme valitsevat vieraiden kielten kursseja, ne myös yleensä toteutuvat. Perinteitä kunnioittaen tarjoamme mahdollisuuden opiskella latinan kieltä.

  • A1-kieli: englanti, saksa ja venäjä
  • B1-kieli: ruotsi
  • B2-kieli: latina, saksa ja ranska
 • B3-kieli: latina, saksa, ranska, espanja ja venäjä

Lisäksi tarjoamme italian kielen kursseja. Lukiomme on saanut Saksan liittotasavallan opetusministeriöltä virallisen luvan järjestää saksan kielidiplomikokeita, joiden läpäisy antaa oikeuden hakea korkeakouluopintoihin saksankielisissä maissa. Annamme myös kielidiplomiin valmentavaa opetusta.

Kansainvälisyys

Laajat kansainväliset yhteydet ja niiden ylläpitäminen on eräs vahvuuksistamme. Koulullamme on ystävyyskoulut Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Tšekissä ja Espanjassa arvokkaan lisän koulumme arkeen.

Tampereen klassillinen lukion luonnontieteiden opettajat ovat mukana 22.10.2018 - 30.9.2020 Erasmus+ KA201-projektissa. Projekti keskittyy kokeilevaan ja tutkivaan oppimiseen, missä hyödynnetään huipputeknologioita. Projektiin osallistuu Tredun ja Tampereen klassillisen lukion lisäksi Vysocina Education (Tsekin tasavalta), Rectorat de l'Academie de Reims (Ranska), Lycee General et Technologique Hugues (Ranska), LBO Stephane Hessel (Ranska) ja Abt. Wissenschaft und Forschung (Itävalta).

Opiskeluilmapiiri

Oppitunneilla vallitsee keskusteleva ja motivoitunut ilmapiiri, jossa opiskelija otetaan yksilönä huomioon. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, toisaalta osaltaan myös koko työyhteisöstä. Heitä rohkaistaan yrittämään parhaansa ja oppimaan sekä onnistumisistaan että epäonnistumisistaan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Opiskelijoita kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä koulun arjessa. Oppilaskunta on vahvasti mukana lukion kehittämisessä.

Clasun vahvuuksia

 • yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen
 • erinomainen opetus
 • vahva yleislinja
 • laaja kielitarjonta
 • vireä kansainvälinen toiminta
 • elämyksellinen luonnontiedelinja
 • Clasu tulevaisuuden tiedelukiona jo tänään