Siirry sisältöön

Italia

ITA 1 Italian kielen ja kulttuurin 1. kurssi, ksy, vuositaso 1 - 3
Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija italian kielen perusteisiin ja harjoitella
jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Erityisesti ääntämisen harjoittelu ja suullinen
osaaminen painottuvat. Opiskelija saa harjoitusta monilukutaidossa etsiessään tietoa
Italian maantieteestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Kurssi soveltuu hyvin
kansainvälisyysprojektien ja oppiainerajat ylittävän opetuksen yhteyteen.

ITA 2 Italian kielen ja kulttuurin 2. kurssi, ksy, vuositaso 1 - 3
Kurssilla syvennetään kielen perusteiden opiskelua ja laajennetaan sosiaalisen
kohtaamisen tilanteiden harjoittelua, esimerkiksi matkustamiseen liittyen. Ääntämisen ja
suullisen osaamisen lisäksi harjoitellaan yksinkertaisia kirjallisia tuotoksia. Kurssi soveltuu
hyvin kansainvälisyysprojektien ja oppiainerajat ylittävän opetuksen yhteyteen.

ITA 3 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3
Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin italian kielen ja kulttuurin keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi italian kielen tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta
tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa
myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu
itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista
esim. oppimispäiväkirjan avulla.