Siirry sisältöön

Uskonto

UE1 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, pa, vuositaso 1

Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan
katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko, pa, vuositaso 2

Kurssilla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Kurssilla
perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten
suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan että kulttuuriin historiallisesti ja
nykypäivänä.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, sy, vuositaso 1

Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten
esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja
shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan
uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa
kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa
opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa
esimerkiksi vierailuiden kautta.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen sekä tieteessä, taiteessa
että populaarikulttuurissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi uskonnon tieteelliseen
tutkimukseen, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen
populaarikulttuurissa.

UE6 Uskonnot ja media, sy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista.
Kurssilla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Kurssilla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön
tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

UE7 Uskonnon kertauskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan uskonnon keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia.

UE8 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin evankelis-luterilaisen uskonnon keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi uskonnon tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta
tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa
myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu
itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista
esim. oppimispäiväkirjan avulla.