Siirry sisältöön

Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana, pa, vuositaso 1 - 3

Kurssilla keskitytään lukio-opiskelun alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma alustava jatko-opintosuunnitelma.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä, pa, vuositaso 1 - 3

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun. OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

OP3 Työelämään tutustuminen, TET, ksy, vuositaso 1 - 3

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa työelämästä ja eri
ammateista mm. oman uravalinnan vahvistamiseksi. Opiskelija hankkii itse työpaikan ja
halutessaan tutustumispaikan saman alan oppilaitokseen. Hän työskentelee kuusi tuntia
päivässä viiden päivän ajan ja laatii TET -jaksosta raportin. Kurssi on tarkoitettu
suoritettavaksi koulun työajan ulkopuolella, esim. loma-aikoina tai lukio-opintojen loppuvaiheessa.

OP4 Tutkielma- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2 - 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin opiskelun ja työelämän keskeisiin
sisältöalueisiin omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi opiskelun ja työelämän tutkimukselliset erityispiirteet tai
toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan
suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija
osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä
työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

OP5 LUE-kurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 1 - 3

LUE-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi. Tavoitteena on tehostaa omaa
opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan
tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.