Siirry sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kehitystä ja ohjata häntä siten, että hän kykenee suunnittelemaan omaa opinto-ohjelmaansa ja pystyy tekemään koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja.

Opinto-ohjaajan päätehtävänä on ohjata lukio-opiskelijan jatkokoulutuksen ja uranvalinnan suunnittelua ja auttaa häntä tekemään opiskelusuunnitelmaansa lukiossa. Parhaiten tämä onnistuu opiskelijan ja opon yhteisissä tapaamisissa. Ajat näihin henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin sovitaan opon kanssa. Opinto-ohjaan pitämät ohjauksen pakollisten kurssien oppitunnit jakaantuvat kolmelle lukiovuodelle. Kurssien tavoitteena on alussa perehdyttää opiskelijat lukio-opiskeluun ja antaa heille valmiudet opinto-ohjelman tekoon ja lopussa antaa heille mahdollisimman hyvät valmiudet jatko-opintosuunnitelmien muodostamiseen ja toteuttamiseen.

Ryhmänohjaus

Lukioomme tulevat vuosiluokat jaetaan kuuteen noin 26 opiskelijan ryhmään ja kukin ryhmä saa oman ryhmänohjaajan. Hänen tehtävänään on toimia opiskelijoidensa lähiohjaajana ja perehdyttää heidät lukiomme käytänteisiin, seurata heidän kurssikertymäänsä, edistystään ja kunkin opiskelijan oman opiskelusuunnitelman toteutumista. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä viikoittain ryhmänohjaustuokioissa, jolloin hän informoi opiskelijoita yhteisistä tai ryhmää koskevista asioista. Tällöin ryhmäläisillä on myös mahdollisuus kertoa omista asioistaan ja mahdollisista ongelmistaan.

Tutorit

Lukiossamme on jokaisella ryhmällä omat tutor-opiskelijansa, jotka varsinkin lukioopiskelun alussa toimivat ryhmäläistensä tukena kaikissa kouluun liittyvissä asioissa. Me kaikki Clasussa toivomme, että opiskelu täällä olisi mahdollisimman antoisaa ja turvallista. Opinto-ohjaus laajasti ymmärrettynä onkin sitä, että jokainen meistä toimii toisensa auttajana ja tukijana, myötäeläjänä niin ilossa kuin vastoinkäymisessäkin.