Siirry sisältöön

Opiskelijahuolto ja erityisopetus

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. 
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1297/2013) 3§).

Koulun henkilökunta sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaiselle opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.
(Lukiolaki 32 §)

Toisen asteen kuraattori ja -psykologipalvelut

Kuraattori ja psykologi tarjoavat opiskelijoille hyvinvointia tukevia vastaanottokäyntejä. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta ja annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori ja psykologi toimivat tarpeen mukaan linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä. Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille ottamalla itse yhteyttä tai pyytämällä yhteydenottoa esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Kuraattori Pia Hoivassilta
Kuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun (esim. motivaatio-ongelmat ja poissaolot), ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ongelmiin (esim. perheongelmat ja päihteiden käyttö) sekä itsenäistymiseen (talous- ja asuntoneuvonta) liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kuraattori tekee myös kriisityötä. Ajan voi varata puhelimitse 040 800 4270, sähköpostitse pia.hoivassilta@tampere.fi tai Wilman kautta.

Psykologi Noora Lillia
Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia psyykkiseen hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi opiskelustressin, masennuksen, ahdistuneisuuden, jännittämisen tai yleisen pahan olon tunteiden vuoksi. Myös kriisitilanteissa voi kääntyä psykologin puoleen. Ajan voi varata puhelimitse 050 522 9855, sähköpostitse noora.lillia@tampere.fi tai Wilman kautta.

Erityisopetus

Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista (OP5) ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. OP5-kurssilla arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Erityisopettaja Airi Tikkanen vastaa koulumme erityisopetuksesta.  Hän on paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin, huone R119. Airiin voi olla yhteydessä sähköpostilla airi.tikkanen@tampere.fi, puhelimitse 050 401 2453 tai Wilman kautta.

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja

Terveystarkastus.  Terveydenhoitaja tekee ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen. Terveystarkastuksen kiireellisyys määritellään terveyskyselyn perusteella ja tarvittaessa aiemmat terveystiedot tilataan. Terveystarkastus painottuu keskusteluun terveyteen ja opiskeluun vaikuttavista asioista. Tarkastuksessa punnitaan ja mitataan, mitataan verenpaine, tarkastetaan näkö ja kuulo ja tarvittaessa mitataan hemoglobiini. Myös perusrokotussuoja tarkistetaan, joten rokotuskortti on hyvä olla mukana käynnillä. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa opiskelijan terveydentilaan liittyvissä asioissa joko henkilökohtaisesti, puhelimitse tai wilman kautta.

Ajanvaraus. Opiskeluterveydenhuollossa on mahdollisuus varata aika terveydenhoitajan vastaanotolle sähköisesti.  Jos opiskelija terveydenhoitajan poissa ollessa tarvitsee kiireellistä, samana päivänä tapahtuvaa sairaanhoitoa, niin hän voi ottaa yhteyttä Tullinkulman opiskeluterveydenhuollon neuvonta- ja ajanvarausnumeroon 040-8062454 klo 8.15-15.00 perjantaisin klo 8.15-13.00. Opiskelijat voivat myös ottaa yhteyttä oman asuinalueensa terveysasemalle, Tampereen kaupungin terveyspalvelujen neuvonta gsm 03 10023 (7-22). Terveydenhoitajan vastaanotto koululla ilman ajanvarausta ja puhelut mielellään: ma - to klo 9.00-10.00 ja klo 12.15-13.00. Muuna aikana ja perjantaisin, kun terveydenhoitaja on toisella koululla, hän vastaa puhelimeen mahdollisuuksien mukaan.

Terveydenhoitaja Leena Alasorvari gsm 040-5826604

Lääkäripalvelut

Tampereella opiskelevat lukiolaiset saavat perustason lääkäripalvelut kaupungin opiskeluterveydenhuollosta. Opiskelijat hakeutuvat oman koulun terveydenhoitajan vastaanotolle, jossa tarvittaessa tehdään ajanvaraus lääkärille joko koululle tai opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn toimipisteeseen Tullinkulmaan. Yli 18-vuotiaille lääkäripalvelut ovat maksullisia koskien sairaanhoitokäyntejä. Vuonna 2016 käyntimaksut (17,70 €) peritään kolmelta ensimmäiseltä kerralta, jonka jälkeen käynnit ovat maksuttomia yhden kalenterivuoden aikana ja peruuttamattomasta lääkärinajanvarauksesta peritään 51,40€.

Lisätietoja Tampereen opiskeluterveydenhuollon internetsivuilta.

Nuorisoneuvola

Lukiolaisella on mahdollisuus asioida Nuorisoneuvolassa mm. ehkäisyyn liittyvissä asioissa osoitteessa Tipotien terveysasema, Tipotie 4, 4. krs. A-siipi
Ajanvaraus: puh. 03 5657 0154 ma, to klo 13 - 14.30 ja ti, pe klo 8.30 - 10, myös ajanvaraus verkossa mahdollinen. Lisätietoja internetsivuilta.
Nuorisoneuvolan terveydenhoitajan puhelinaika on ma - to klo 10.30 - 11 ja klo 14.30 - 15, pe klo 10.30 - 11, puhelin 03 5657 3887 ja 03 5657 3888.

Hammashoito

Terveyskeskuksen antama hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta ma - pe klo 8.00 -17.00, numerosta (03) 5657 0100. Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on oman kotikunnan hammashoidon sijasta mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella, jota voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta.

Keskitetty ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin puh.(03) 5657 0100 ma - pe klo 8 – 17. Lisätietoja.