Siirry sisältöön

Opiskelun käytännön asiat

Clasun opiskelukulttuurissa korostuvat toisten kunnioitus ja hyvä työrauha. Opiskelijamme ovat motivoituneita oppijoita, jotka mielellään ottavat vastaan uusia haasteita. Oppitunneilla vallitsee keskusteleva ja motivoitunut ilmapiiri, jossa opiskelija otetaan yksilönä huomioon. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, ja heitä rohkaistaan yrittämään parhaansa ja oppimaan sekä onnistumisistaan että epäonnistumisistaan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Opiskelijoita kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä koulun arjessa.

Lukuvuosi on jaettu viiteen osaan, joita kutsutaan jaksoiksi. Jokaisessa jaksossa vaihtuvat opiskelijalla opiskeltavat kurssit. Oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia, ja jakso päättyy päättöviikkoon. Lukion oppimäärän saavuttamiseksi on opiskelijan suoritettava vähintään 75 kurssia, ja vaikka lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, opiskelija voi käyttää lukion oppimäärän suorittamiseen 2 - 4 vuotta.

Opiskelijat saavat opintojen alkaessa käyttäjätunnuksen Wilmaan, jonka kautta opiskelija voi seurata opintomenestystään ja poissaoloja, tehdä kurssimuutoksia ja -valintoja sekä nähdä koulun ajankohtaiset tiedotteet tulevista tapahtumista. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on myös omalla käyttäjätunnuksellaan pääsy opintorekisteriin. Wilman pikaviesti on kätevä tapa pitää yhteytta opiskelijan ja opettajan sekä huoltajan ja opettajan välillä. Huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmassa.