Siirry sisältöön

Tuntijakokokeilu

Tampereen klassillinen lukio on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa. Kokeilu kohdentuu lukion 1.8.2016 ja 1.8.2017 aloittaviin nuoriin. He voivat itse valita, opiskelevatko he kokeilussa olevan tuntijaon vai lukuvuoden 2016-2017 alussa voimaan astuneen tuntijaon mukaan. Kokeilun valinnaisuus koskee reaaliaineita, jotka on jaettu kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin (biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto) sekä humanistis-yhteiskunnallisiin (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia). Näiden oppiaineryhmien sisältä opiskelija saa valita suorittamansa kurssit vapaasti, kunhan riittävä määrä kummankin ainekorin kursseja tulee suoritettua.