Siirry sisältöön

Studia Generalia -luennot

SUOMI 100- TEEMAAN LIITTYVÄT STUDIA GENERALIA  -LUENNOT KLASSILLISELLA LUKIOLLA  

Marras- joulukuun vaihteessa 2017 koulullamme järjestettiin kolmena iltana Suomi 100- teemaan liittyvä studia generalia luentosarja.  Jo edellisenä keväänä sain kutsun juhlatoimikunnan kokoukseen, jossa suunniteltiin Suomen itsenäisyyden merkkivuoden tapahtumia koulussa. Huhtikuun kokouksessa tehtiin päätös, että syksyllä järjestettäisiin Suomi 100-teemaan liittyvä studia generalia  –luentosarja.  Minulle esitettiin pyyntö, että pitäisin luennon oman koulumme historiasta.  Otin kyseisen kunniatehtävän mielelläni vastaan. Lisätehtäväkseni sain vielä hankkia viisi muutakin luennoitsijaa. Näin myös koulumme senioriyhdistys Tampereen Klassikot ry. haluttiin kauttani saada mukaan juhlajärjestelyihin ja juhlatapahtumiin. Vanhan kokemukseni mukaan Klassikoiden järjestämiin tilaisuuksiin luennoitsijat lähtevät mielellään. Niin tapahtui tälläkin kertaa. Viittä luennoitsijaa pyysin, ja kaikki he ottivat tehtävän mielellään vastaan.  Kiitos heille jokaiselle!  Minun lisäkseni luennoitsijoista Tampereen Klassikoita edustivat Juha Pihkala, Tanja Tamminen ja Mika Hyytiäinen. Reijo Pitkäranta ja Ilkka Nummela ovat muuten Klassikoille läheisiä yhteistyökumppaneita.

Studia generalia –luennot järjestettiin kolmena iltana koulumme juhla-aulassa. Tilaisuudet olivat yleisölle avoimia. Luentoiltojen juontajana toimi Klassillisen lukion historian lehtori Ilkka Männikkö. Lukion opiskelijat huolehtivat yleisön kahvituksesta koulun ruokalassa. Luennot pidettiin 29.-30. marraskuuta ja 4. joulukuuta. Ensimmäinen ilta aloitettiin turvallisesti oman koulun historialla: FM, lehtori Pasi Takala piti luennon aiheesta Clasu 1900-luvulla – oman koulun historiaa. FT, dosentti Reijo Pitkäranta avasi näköalojamme syvälle antiikkiin asti aiheenaan Suomi 2500 eurooppalaisessa kulttuuritraditiossa. Toisena iltana taloushistorian professori Ilkka Nummela tarkasteli itsenäisen Suomen kehitystä aiheenaan Ryysyrannasta hyvinvointivaltioksi. Piispa Juha Pihkalan aiheena oli sekä reformaatio 500 –  että Suomi 100 –juhlavuoteen liittyvä aihe Reformaation vaikutus siihen, että Suomi on nykyisen kaltainen. Studia generalia luentosarjan viimeisenä iltana esillä olivat rauhan ja sodan kysymykset. Aiheesta Suomi – 100 vuotta kriisinhallintaa ja rauhanrakennusta luennoi VTT, FM Tanja Tamminen.  Tamminen tuli Ukrainasta asti, missä hän toimii EU:n kriisinhallintakomissio EUAM:n suunnittelu ja koordinaatio-osaston päällikkönä. Lopuksi meille piti luennon Maanpuolustuskorkeakoulun professori Mika Hyytiäinen aiheenaan Hybridisodankäynti Suomessa?  

Tampereen Klassikot ry:n kiitokset Klassillisen lukion juhlatoimikunnalle, rehtori Kari Hanniselle ja Klassillisen lukion opiskelijoille hyvästä yhteistyöstä Suomi 100 –juhlallisuuksien järjestämisessä.

Pasi Takala, clasulainen vuodesta 1962 lähtien, Tampereen Klassikot ry:n sihteeri vuodesta 1987