Siirry sisältöön

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto  on lukion päättötutkinto. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät - syksy - kevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran joko pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintokertoja on kaksi vuosittain, syksyllä ja keväällä.

Ylioppilastutkinto sisältää neljä pakollista koetta, joiden lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa ylimääräisiä kokeita. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen koe. Loput kolme pakollista koetta valitaan neljän kokeen joukosta, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaalikoe.

Ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun opiskelija on suorittanut koeaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuminen edellyttää vähintään kolmen lukiokurssin suorittamista. Koska ylioppilaskoe laaditaan aineen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta, hyvään lopputulokseen pääseminen ei ole mahdollista minimikurssimäärän pohjalta.

Ylioppilaskokeet arvioidaan käyttäen seitsemää arvosanaa: i, a, b, c, m, e ja l. Näistä hylätyn kokeen arvosana on i. Vaikka opiskelija on saanut pakollisesta kokeesta hylätyn arvosanan, hän voi läpäistä ylioppilastutkinnon kompensaation avulla.

Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaan sähköisesti keväällä 2019. Siirtymävaiheessa osa tutkinnon kokeista on sähköisiä, osa paperikokeita. Tutkinto suoritetaan omalla tietokoneella Clasun omissa tiloissa. Sähköisiin kokeisiin valmistaudutaan koko lukio-opintojen ajan.