Siirry sisältöön

Yleislinja

Vain harvat nuoret tietävät peruskouluopintojensa loppuvaiheessa mille alalle suuntautua. Joillekin on vaikeaa tehdä päätöstä ammattiopiston ja lukion välillä. Myös valinnanmahdollisuus eri lukioiden välillä saattaa hämmentää.

Lukiomme entisiltä opiskelijoilta kysyttäessä, mikä Clasussa on parasta, on vastaus usein seuraava: "lukioon tullessamme emme tienneet oikein mikä meitä kiinnostaisi, mutta Clasussa oli jokaisessa aineessa hyvät ja innostavat opettajat, joten jokainen meistä löysi oman mielenkiinnon kohteensa ja sitä kautta itselleen sopivan jatko-opintopaikan".

Opiskelijat opiskelevat laaja-alaisesti, mikä näkyy myös ylioppilaskirjoitusten tuloksissa ja kirjoitettujen kokeiden lukumäärässä kaikille yhteisen äidinkielen lisäksi vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Lukiossamme on korostettu jo yli sadan vuoden ajan yleissivistyksen merkitystä. Clasu on siis hyvä ja turvallinen valinta tuleville lukiolaisille.